Listautumisanti 2017

Fondia Oyj:n First North -listautumisanti

Fondia Oyj listautui Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle keväällä 2017. Kaupankäynti Fondian osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla 4.4.2017.

Osakeanti: Yhtiö tarjosi suunnatussa osakeannissa merkittäväksi 390 000 uutta Yhtiön osaketta (”Antiosakkeet”).

Osakemyynti: Yhtiön osakkeenomistajat Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson tarjosivat ostettavaksi yhteensä 261 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet” ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) institutionaalisille sijoittajille Suomessa.

Listautumisannissa (osakeanti ja osakemyynti) tarjottiin yhteensä 651 000 Yhtiön osaketta. Toteutunut allokaatio Listautumisannissa oli seuraava:

  • 240 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)

  • 336 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”)

  • 75 000 Tarjottavaa Osaketta Fondia-konsernin henkilöstölle Suomessa, Ruotsissa ja Virossa (”Henkilöstöanti”)

Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta oli 7,65 euroa Tarjottavalta osakkeelta ja Henkilöstöannin merkintähinta 6,90 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Listautumisannin merkintäaika keskeytettiin moninkertaisen ylimerkinnän vuoksi.

Kaupankäynti Fondian osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla 4.4.2017. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000232913 ja kaupankäyntitunnus FONDIA.

Alexander Corporate Finance Oy toimi Listautumisannin pääjärjestäjänä ja toimii First North -markkinapaikalla Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana.