Markkina

Liikejuridiikan markkina on viime vuosina kokenut merkittäviä muutoksia. Digitalisaatio, tekoäly ja sen sovellukset sekä ylipäätään teknologian kehitys ovat vaikuttaneet tapaan, jolla oikeudellisia palveluita tarjotaan ja käytetään.

Yritykset hyödyntävät yhä enemmän automaatiota ja digitaalisia työkaluja oikeudellisten prosessien  tehostamiseen. Lisäksi asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet, ja he haluavat nopeampaa, läpinäkyvämpää ja kustannustehokkaampaa palvelua.

Toinen merkittävä kehityssuunta on ollut liikejuridiikan ulkoistaminen. Monet yritykset ovat siirtyneet käyttämään ulkopuolisia lakipalveluntarjoajia, kuten lakitoimistoja tai oikeudellisia konsulttiyrityksiä, sen sijaan että ylläpitäisivät omaa lakiosastoa. Tämä johtuu osittain kustannussäästöistä, mutta myös tarpeesta saada käyttöön laaja-alainen ja erikoistunut oikeudellinen osaaminen. Ulkoistaminen mahdollistaa myös joustavuuden ja pääsyn uusimpiin teknologioihin ja innovaatioihin.

Kaikki tämä huomioon ottaen, Fondia on poikkeuksellisen kyvykäs vastaamaan liikejuridiikan markkinan kehitykseen.

Työntekijämarkkinalla rahallinen korvaus työstä ei ole enää itsestään selvä arviointiperuste, millä osaajat valitsevat työpaikkansa. Fondia on perustavanlaatuisesti kilpailijoitaan edellä työntekijöidensä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimisessa.

Kaikki nämä ovat asioita, joihin Fondia on varautunut ja keskittynyt perustamisestaan lähtien.

Kun muut valmistautuvat, me teemme jo.