Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Johtoryhmän tehtävänä on tyypillisesti yhdessä toimitusjohtajan kanssa valmistella yhtiön strategia, liiketoimintasuunnitelmat, budjetti sekä muut hallitukselle päätettäväksi menevät asiat. Lisäksi johtoryhmä yleensä päättää ja käsittelee yhtiön kannalta merkittävimmät operatiiviset asiat.

Hypericus Ab / Hammarén Johan
Placereri Ab / Lappi Timo
Pravia Oy / Sarsama Juha