Sisäpiirihallinto

Fondia Oyj noudattaa First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan sääntelyn lisäksi Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjetta.

Sisäpiiriluettelot ja johtohenkilöiden liiketoimet

Yhtiö ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita voimassa olevan sisäpiirisääntelyn mukaan.

Fondia Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien tulee ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Fondia Oyj:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Yhtiö on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ovat:

 • hallituksen jäsenet;

 • toimitusjohtaja; ja

 • talousjohtaja

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella täällä.

Suljettu ikkuna

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ja muut tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Fondia Oyj:n rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen ja Q1- sekä Q3-liiketoimintakatsausten julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Yhtiö ilmoittaa erikseen kaupankäyntirajoituksen piirissä oleville henkilöille, mikäli tilinpäätöstiedote poikkeuksellisesti ei sisällä kaikkea olennaista tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, ja suljettu ikkuna siten laajennetaan myös 30 päivään ennen tilinpäätöksen julkistamista.

Valvontaa ja koulutusta

Fondia Oyj:n sisäpiirihallinnon vastuulla ovat seuraavat tehtävät:

 • sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista sekä kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista asioita;

 • sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus;

 • sisäpiiriluetteloiden hallinnointi ja toimittaminen Finanssivalvonnalle pyynnöstä;

 • sisäpiiriasioiden, kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta;

 • luettelon ylläpitäminen ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;

 • luettelon ylläpitäminen tiedolliseen ytimeen kuuluvista henkilöistä;

 • tarvittavien hyväksyntöjen kerääminen sisäpiiriluetteloihin merkityiltä henkilöiltä;

 • tarvittavien ilmoitusten antaminen johtohenkilöille ja johtohenkilöiden opastaminen ilmoitusten antamisessa heidän lähipiirilleen;

 • johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistamisvelvollisuus; ja

 • sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan sääntelyn muutosten huolellinen seuranta.

Rekisteriseloste

Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskevan rekisteriselosteen löydät täältä.