Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii Grant Thornton Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Peter Åhman.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.