Yhtiökokous 2022

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.3.2022 kello 14.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Fondian toimitiloissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 11, Helsinki.


Varsinainen yhtiökokous pidetään eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain 375/2021 nojalla. Fondian hallitus on päättänyt väliaikaisen lain mahdollistamista toimista, jotta kokous voidaan järjestää ennakoitavalla tavalla ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus huomioiden.


Fondian osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsussa mainitun mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä yhtiökokouksen aikana.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautua ja ennakkoäänestää voi 8.3.2022 klo 12.00 - 17.3.2022 klo 16.00. Ilmoittautumista ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ LINKISTÄ

Ennakkoäänestyslomake ja valtakirjamalli äänestysohjeineen

Valtakirjamalli ja äänestysohjeet

Yleistä tietoa Suomi.fi-valtuuden käytöstä osakkeenomistajille

Virtuaalinen tilaisuus

Tietoa yhtiökokoksen yhteydessä järjestettävästä virtuaalisesta tilaisuudesta

Va. toimitusjohtaja Harri Savolaisen videokatsaus

Yhtiökokousmateriaalit

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouksen asialista

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallitukseen ehdolla olevat

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021

Tietosuojaseloste