Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisten Fondia Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee noudattaa alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.

Ilmoitukset tulee tehdä Fondia Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi. Ilmoitukset on tehtävä viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Myöhästyminen johtaa sanktioihin. Fondia edellyttää, että ilmoitukset tehdään riippumatta liiketoimen rahamääräisestä arvosta.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

Fondia Oyj:n LEI-tunnus: 7437001EYNE2OP789M37

Fondia Oyj:n kaupankäyntitunnus: FONDIA

Fondia Oyj:n ISIN-koodi: FI4000232913

Ilmoitusnumero (notification reference): muodostuu automaattisesti lomakkeelle sitä tallennettaessa (ei tarvitse täyttää).

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake (sähköinen lomake) Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköisen asiointipalvelun käyttö edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistamista. 

          Linkki sähköiseen asiointipalveluun 

2. Tallenna tekemäsi ilmoitus PDF-tiedostona omalle koneellesi.

3. Lähetä ilmoitus PDF-tiedostona sähköpostin liitteenä yhtiölle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen osoitteeseen insider@fondia.com  (älä lähetä ilmoitusta postitse lyhyen määräajan vuoksi).

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä osoitteeseen insider@fondia.com.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä ja sähköisestä asiointikanavasta saat Finanssivalvonnan verkkosivuilta

Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskevan rekisteriselosteen löydät täältä