Fondian sijoittajasuhteet

Fondian sijoittajasuhteiden päätehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on kaikkina aikoina käytössään oikeat ja riittävät tiedot Fondian osakkeiden arvon määrittämiseksi. Tämä tehtävä täytetään tarjoamalla kaikille pääomamarkkina-osapuolille tasapuolisesti ja säännöllisesti oikeaa ja riittävää tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä.

Fondia noudattaa kaikessa viestinnässään arvopaperimarkkinalain, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen sekä muiden sovellettavien säännösten listayhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia täsmällisestä ja samanaikaisesta tiedon julkistamisesta.

Sijoittajasuhdetoiminnan tehtävänä on myös kerätä ja analysoida markkinainformaatiota sekä sijoittajien palautetta Fondian johdon ja hallituksen käyttöön.

Fondia Oyj:n sijoittajasuhteista vastaa yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Hiljainen jakso

Fondia Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja.

Tänä aikana yhtiö ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, liiketoimintaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat eivät tapaa analyytikoita tai sijoittajia eivätkä osallistu pääomamarkkinoihin liittyviin tilaisuuksiin.

Suljettu ikkuna

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ja yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Fondia Oyj:n rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin säännöllisesti julkistettavan taloudellisen raportin, tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä.

Ota yhteyttä

Harri Savolainen

Chief Executive Officer (CEO)

+358 20 7205 707
harri.savolainen@fondia.com