Osinkopolitiikka

Yhtiön hallitus on 2.3.2017 määrittänyt yhtiön voitonjakopolitiikan.

Voitonjakopolitiikan mukaisesti yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina osakkeenomistajille. Voitonjaossa huomioidaan muun muassa Fondian tuloskehitys ja -näkymät sekä tulevaisuuden investointitarpeet. Mikäli osinkoa jaetaan, yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.