Fondia sijoituskohteena

Fondia uudistaa rohkeasti perinteistä ja hitaasti muuttuvaa lakitoimialaa. Toimeksiantopohjaisen konsultoinnin lisäksi Fondia tarjoaa asiakkailleen kehittämäänsä lakiosastopalvelua (LDaaS) ja muita eri oikeudenaloja koskevia jatkuvia palveluita. Jatkuvat palvelut perustuvat aina asiakastarpeeseen ja ovat kuluiltaan ennakoitavia ja skaalautuvia.

Poiketen kilpailijoista, Fondia tavoittaa perinteisen transaktio- ja litigaatiomarkkinan lisäksi myös usein hyvin alipalvellun ja ylenkatsotun SME-segmentin liikejuridiikan kokonaismarkkinalta.

Lakimarkkina on perinteisesti defensiivinen markkina ja Fondian kohdalla jatkuvat palvelut luovat lisäksi jatkuvaa liikevaihtoa projekti- ja toimeksiantoliiketoiminnan lisäksi. Tämä vuorostaan pienentää riskiä suhdanneherkällä projektimarkkinalla.

Fondia on asiakkaidensa pitämä ihmisläheinen, ymmärrettävä ja asiantunteva toimija. Liikejuridiikan toimialalla Fondia on todellinen pioneeri myös työelämän uudistajana. Työntekijöiden hyvinvointi on asiakaslähtöisyyden ohella toiminnan ytimessä ja asiakas voi aina luottaa, että hänen asiaansa hoitaa hyvinvoiva ja tasapainoinen juristi – tämä ei ole vaativalla liikejuridiikan markkinalla aina itsestäänselvyys. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Fondia on juristien keskuudessa haluttu työpaikka, mikä antaa Fondialle ainutlaatuisen aseman markkinalla, missä kilpailu osaamisesta on erittäin kovaa.

Fondia on aidosti monimarkkinatoimija Pohjoismaissa ja Baltiassa, joka tällä hetkellä tarjoaa palveluita samalla korkealla laatutasolla neljässä eri maassa: Suomi, Ruotsi, Viro ja Liettua.

 NPS ja eNPS luvut (julkistettu 26.10.2023)

Lue lisää NPS- ja eNPS-arvoista